Πόσο καιρό κάνει να κατασκευαστεί η ιστοσελίδα μου

Συνήθως από 1 έως 3 εβδομάδες από τη στιγμή που θα γίνει έναρξη της συνδρομής σας. Ο χρόνος δημιουργίας εξαρτάται κυρίως από την δομή και τις πληροφορίες που θα μας δώσετε, όσο πιο αναλυτικά έχουμε τις πληροφορίες που θα χρειαστούν τόσο πιο γρήγορα θα είναι έτοιμη η ιστοσελίδα σας.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Leave a Comment